Service

Service

Skalas maskiner i arbeid.

Kvalitet i alle ledd og sikker produksjon

Når man ønsker maksimal ytelse og høy oppetid i produksjonen, så er kvalitet i alle ledd viktig. Gode service rutiner vil sørge for sikker produksjon og lengere levetid på utstyret. Skala har en tjenesteportefølje som sørger for at kunder kan få tilgang til viktige tjenester som bidrar til effektiv og optimal drift. Tjenester du kan få tilgang til er blant annet ekspress reparasjon, forbyggende vedlikeholds avtaler, fjernhjelp, kursing eller support via telefon.

Ta kontakt med din service avdeling:

Skala AS

Service og supporttjenester knyttet til ventiler, pumper, varmevekslere, rørverk, vaskeanlegg, vaskemaskiner, produksjonsmaskiner og annet driftsutstyr.  

Kontakt oss

Skala Robotech

Service og support tjenester knyttet til automasjonsløsninger, robotløsninger, spesialmaskiner og pakkemaskiner.

Kontakt oss

Skala Fabrikk

Service og support tjenester knyttet til transport tanker, gårdstanker, CIP løsninger og  ENØK løsninger.

Kontakt oss

Forberg International

Service og support tjenester knyttet til fòr industrien på Miksere, vacuum coatere, tørkesystemer og varmebehandling.

Kontakt oss


Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss