Om oss

Vår historie

Skala's maskiner som koker brunost

Fra kull-leveranser til prosessautomatisering

I mer enn 80 år har vi vært en viktig ressurs for næringsmiddelindustrien. Skala er ledende leverandør av tekniske tjenester, produksjonslinjer og forbruksartikler til norsk næringsmiddelindustri.

I februar 1937 ble Meieribrukets Innkjøp opprettet. Formålet var å sentralisere innkjøp og leveranser av maskiner og rekvisita til meieriindustrien.

Da virksomheten startet opp i Rådhusgaten var kull til meierienes dampkjeler et viktig produkt. I dag er Skala en mellomstor bedrift med Norges beste kompetanse på produksjonskunnskap og utstyr til matindustrien.

Skalas maskiner i arbeid.

Viktige begivenheter

1945

I september ble det inngått en samarbeidsavtale med AB Separator - senere Alfa Laval. Dette ble begynnelsen på et samarbeide som skulle bety mye for den tekniske utviklingen i norsk næringsmiddelindustri.

1947

Distriktskontorene i Trondheim og Stavanger opprettes. Nærhet til kundene har siden vært en viktig i Landteknikks virksomhet.

1948

Kjøttsamvirket og Gartnerhallen kommer inn som eiere og kunder, og navnet endres til Landteknikk. Det ble nedfelt at bedriften kunne tilby varer og tjenester til hele næringsmiddelindustrien - uavhengig av eiertilknytning.

1964

Landteknikks hovedkontor flyttes til Persveien, Ulven.

1968

Landteknikk overtar Bergs Maskin, som ble til Landteknikk Fabrikk. Denne bedriften har hatt en vital rolle i innføringen av gårdstanksystemet i Norge. 36 000 gårdstanker og nesten 700 transporttanker er produsert ved Landteknikk Fabrikk.

2002

Landteknikk AL blir til Landteknikk BA, og eiersammensetningen endres. I dag har TINE en eierandel på 49,8%, Nortura eier 49,8%, og de resterende 0,4% er fordelt på mindre eiere.

2005

Vi endrer selskapsform til AS. – Og oppnår tidenes beste resultat!

2006

Landteknikks hovedkontor flyttes til Nedre Kalbakkvei 88, Alfaset. Landteknikk går inn på eiersiden i Optimove AS.

2007

Eierandeler i Maskon AS og Garos AB.

2008

Eierandeler i 3TS industriservice AS.

2009

Optimove AS blir heleid av Landteknikk.

2010

Eierandeler i Stigebrandt AB og avtale om kjøp av BM Food Tech AS.

2011

Kjøper opp Forberg AS, som blir et heleid datterselskap.

2012

Landteknikk, Landteknikk Fabrikk, BM Food Tech, Maskon og Optimove får felles familienavn Skala.

2015

Skala Foodtech fusjoneres inn i morselskapet og blir en del av ett Skala.

2016

Skalas hovedkontor flyttes til Fredrik Selmers vei 6 på Helsfyr. Skala AS selger sine aksjer i 3TS Industriservice AS.

2022

En ny strategi er besluttet for hele Skala Gruppen og gjelder for perioden 2022 til 2024. Strategien innebærer blant annet at Skala deles inn i åtte forretningsområder: Skala Flytende, Skala Komponent, Skala Fast, Skala Driftsutstyr, Skala Maskon, Skala Fabrikk, Skala Robotech og Forberg International. Et nytt selskap blir dannet for å ivareta konsernfunksjoner og som eier av alle selskapene i gruppen. Dette nye selskapet heter Skala Gruppen AS.

2023

Skala Maskon AS blir i januar solgt til ScaleAQ og blir en del av et internasjonalt ledende teknologi- og industriselskap innen havbruk.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss