Pressemelding: Ledelsen i Skalagruppen kjøper ut Tine og Nortura

Pressemelding: Ledelsen i Skalagruppen kjøper ut Tine og Nortura

29/2/24

Skalagruppen, som leverer ledende produksjonsteknologi og drisstøe for norsk matindustri, gjennomfører i dag et eierskifte der ledergruppen overtar eierskapet i gruppen etter avtale med de tidligere partnerne og eierne, TINE og Nortura. - Avtalen bidrar til å forsterke Skalagruppens  kommersielle fokus og legge til rette for en høyere innovasjonstakt - samt sikre arbeidsplasser,  uttaler styreformann Rune Hardersen og CEO Steinar Spydevold.

Skalagruppen har en historie som strekker seg over 80 år, og er anerkjent for sin kompetanse innen norsk matproduksjon. Gjennom oppkjøpet forplikter ledelsen seg til å intensivere innsatsen for å øke lønnsomheten og realisere vekstpotensialet.

- Etter noen år som styreformann i Skalagruppen, ser jeg og andre sentrale ledere i Skalagruppen muligheten som ligger i å utvikle gruppen videre, nå med økt fokus og krav. Vi har allerede startet med dette viktige arbeidet - og gleder oss i fortsettelsen, uttaler styreformann Hardersen.

TINE og Nortura, fremhever det langvarige forholdet til Skalagruppen

- Gjennom mange år som både eier og kunde av Skalagruppen, har det vært essensielt for oss å finne en eierskapsløsning som både sikrer gruppens videre utvikling - og kundeforholdet l TINE og Nortura. Vi er derfor glade for at sentrale i ledelsen og styret overtar stafettpinnen gjennom den avtalen som er inngått - og ønsker teamet lykke til videre, sier strategidirektør i TINE, Jon Lasse Garberg og finansdirektør i Nortura, Kristian Håvard Sævik.

OM SKALAGRUPPEN:

Skalagruppen, basert i Oslo med hovedkontor på Helsfyr, er Norges største og mest mangfoldige fagmiljø innen produksjonsteknologi og driftsstøtte til matindustrien. Med seks forretningsområder som dekker alt fra prosessteknologi til avansert robotisering, har selskapet vist seg som en nøkkelspiller i moderniseringen og effektiviseringen av norsk matproduksjon. Skalagruppens engasjement for bærekraft og innovasjon har posisjonert dem som en sentral aktør i bransjen med en årlig omsetning på ca 400 millioner NOK og over 120 ansatte.