Hopp til hovedinnholdet

Optimal råstoffutnyttelse - respekt for ressursene i praksis

53 prosent av verdens fiskebestander er i dag fullt utnyttet, og 32 prosent er overbeskattet, synkende eller i en gjenoppbyggingsfase. Alle som arbeider med disse verdifulle ressursene har derfor et ansvar for å forvalte disse best mulig. I Skala tilbyr vi teknologi for optimal utnyttelse av hele fisken - dette er bærekraft i praksis, kombinert med god økonomi!

I norske fiskerier og oppdrettsnæring oppstår det ca 850 000 tonn marint restråstoff årlig. Selv om mye utnyttes, er fortsatt store mengder som ikke som ikke ivaretas eller som kan utnyttes på en bedre måte. Samtidig er det en økende forståelse for at dette er verdifulle ressurser, som riktig ivaretatt representerer betydelige økonomiske muligheter.

I riktig utformede prosessanlegg kan disse ressursene beholde sine unike egenskaper og tjene som et høyverdige oljer og verdifullt proteintilskudd både til mennesker og dyr. Dette krever at prosesslinjer og hygienerutiner kan likestilles med kravene vi stiller til et anlegg i næringsmiddelindustrien.

Kombinerer prosessteknisk og  næringsmiddelteknologisk kompetanse

Det er på dette punktet at Skala med sin unike og mangeårige erfaring med prosessanlegg til matvareindustrien kan bidra med teknologi, nye løsninger og forbedrede rutiner. I mer enn 75 år har Skala utviklet, prosjektert og levert prosessanlegg til norsk næringsmiddelindustri. All denne kunnskapen når det gjelder å redusere svinn, effektivisere produksjon og ivareta kvalitet og hygiene kan vi bruke til å prosjektere prosesslinjer der alle krav til riktig produksjon av høykvalitet fiskeprotein, -mel og -oljer et tatt hensyn til.

Nesten like lenge som Skala har levert prosessanlegg til matindustrien, har vi levert automasjonsløsninger til denne. For deg som kunde betyr det at du kan få automasjonsløninger fra samme partner som utvikler de prosesstekniske løsningene. Dette kan du lese mer om her.

All verdens teknologi til din disposisjon

Gjennom mange tiår har Skala utviklet et internasjonalt leverandørnettverk som er enestående i norsk sammenheng. Dette betyr at vi kan sette sammen prosessløsninger basert på bset tilgjengelige teknologi, fra samarbeidspartnere som Alfa Laval, Tetra Pak, Siemens, ABB og .. 

Klikk her hvis du vil vite mer om vårt produkttilbud.

Vi vet vi har mye å bidra med på dette området – og vi ønsker å være en partner som kan være med på å flytte nye grenser når det gjelder å ivareta de ressursene havet gir oss.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.