Hopp til hovedinnholdet

Summen av godt samarbeid

TINEs GoʼMorgen Yoghurt har vært en enestående sukess for TINE. Den unike utformingen av begeret er en viktig årsak til suksessen – men denne gir også pro­duksjonstekniske utfordringer, på grunn av form, vekt­fordeling og fleksibilitet. Dette gjelder også operasjonen hvor den sammenleggbare skjeen skal appliseres på begeret. TINE, Tunga, som er landsdekkende produsent av GoʼMorgen yoghurt, ønsket derfor en mer robust og driftsikker løsning på denne delen av prosessen.

– Vi definerte dette som et forbedringsprosjekt, hvor både teknisk personell, operatører, verneombud og kvalitetsansvarlige deltok, forteller Prosjekt- og utviklingssjef Laila Gulla. – Da Skala Maskon ble valgt som leverandør, introduserte vi dem raskt for denne gruppen. Dette førte til en god og åpen dialog hvor ide­er er utvekslet og diskutert – en svært viktig forutset­ning for resultatet av prosjektet!

Bygget på erfaringer fra eksisterende løsning
Skala Maskon har også vært leverandør av den eksis­terende skjeapplikatoren til Tunga, og det var naturlig å bygge på erfaringene fra denne når annengenera­sjons skjeapplikator skulle utvikles. – Dialogen med operatørene ga oss mange nyttige innspill, og basert på disse skisset vi forslag til løsninger som vi tok med tilbake til forbedringsgruppen, forteller daglig leder i Skala Maskon, Jon Anders Leikvoll.

I en rekke dialogmøter ble ideeene vidreforedlet og har endt opp med nye tekniske løsninger som gir en jevne­re bevegelse på begrene, samtidig som hastigheten er redusert. Den tidligere løsningen besto av to linjer, som ikke kunne kjøres uavhengig av hverandre. Det nye anlegget består av fire linjer, og en fordelingsrobot gjør at linjene kan kjøres uavhengig av hverandre. Summen av disse endringene er en langt mer driftssikker og fleksibel løsning.

Montasje og oppstart på fire dager
De nye skjeapplikatorene ble utviklet, konstruert og produsert ved Skala Maskon i Stjørdal. De større rustfri konstruksjonselementene ble produsert av Skala Fabrikk. De mekaniske løsningene ble testet ut i produksjonen ved Tunga, og hele produksjonslinjen ble prøveoppsatt i Skala Maskons lokaler før installasjon på Tunga.

– Det er betydelige volum av TINE GoʼMorgen som daglig produseres her, forteller avdelingsleder for GoʼMorgen produksjonen, Robert Harbert. – Det er derfor ikke mange dagene med driftsstopp vi tåler, før det kan oppstå manko i butikkene. Vi stoppet produk­sjonen på onsdag, Skala Maskon startet arbeidet på torsdag, og mandag var vi i produksjon igjen.

Positive bruker- og driftserfaringer
– Slik vi ser det, har vi oppnådd de mål vi satte oss med dette prosjektet, mener avdelingsleder for driftsstøtte, Geir Borgen. – Operatørene har funnet seg godt til ret­te med den nye løsningen og har fått en mer oversikt­lig og forutsigbar hverdag. Ved å være inkludert helt fra starten av prosjektet er deres ønsker og erfa­ringer i stor grad tatt hensyn til.

– De nye tekniske løsningene har gitt forventet økning i driftstabilitet. Samtidig har den nye layouten og den fleksible måten roboten kan omfordele produkter på de ulike linjene, gitt en helt ny robusthet dersom en eller flere linjer skulle stoppe opp. Så langt er det også ut som vi har nådd et annet viktig mål med prosjektet: lavere vedlikeholdskostnader, forteller Borgen. – TINEs GoʼMorgen beger er unikt, og et slikt prosjekt må innebære nyutvikling. Erfaringene med dette prosjektet viser hvor nyttig det er med en åpen, strukturert dialog med utvikler i hele prosessen, avslutter Laila Gulla.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.