Hopp til hovedinnholdet

Stabil drift med Skala Service

Når du velger det beste utstyret på markedet, bør du også velge den beste ser­vicen og kundestøtten. Riktig og systematisk service betyr færre ikke-planlagte nedstengninger, lengre driftstider og utstyrslevetid og lavere totale eierkostnader. Skala tilbyr ulike servicekonsepter som gir deg som driftsansvarlig ro i sjelen.

– Alminnelig, sunn fornuft tilsier at planlagt vedlike­hold er mye billigere enn kostnadene når utstyr bryter sammen. Derfor er Skalas serviceavtaler et kostnads­effektivt alternativ til reaktivt vedlikehold, mener Owe Barsten, Skalas markedsansvarlige for servicetjenester.

Tre ulike servicekonsepter
– Vi har nå utviklet serviceavtaler som er skreddersydd for å dekke ulike behov. I enkleste form kan dette være rutinemessig service med jevne mellomrom og til fas­te, timebaserte priser. Eller vi kan definere servicens hvem, hva, når og hvordan slik at vi oppnår dine spesi­fikke ytelsesmål, forteller Owe.

De nye serviceavtalene deler vi opp i tre kategorier:

Kategori 1. 
Få enkel tilgang, timebaserte priser og en dedikert tekniker som tar hånd om all vedlikeholdsser­vice på utstyret ditt, uansett om det kommer fra oss eller fra en annen leverandør.

Kategori 2.
Forebyggende vedlikehold. Dette innebærer systematiske, planlagte vedlikeholdsaktiviteter, inklu­dert delebytte og rutineservice med jevne mellomrom ut fra kundens ønske.
Dette gir deg kontroll over vedlikehold og en fast ser­vicetimeplan og dermed planlagt utkoblingstid. Avtalen kan faktureres som timebasert service eller fastpris beregnet ut fra serviceobjekt og ønsket frekvens.

Kategori 3.
Tilstandsbasert vedlikehold. Denne løsningen innebærer kontinuer­lig monitorering av nøkkelkomponenter ved hjelp av følere som registrerer temperatur, vibrasjoner, driftstid, eller andre indikatorer for servicebehov. Typiske komponenter dette kan være aktuelt for er separatorer, homogenisa­torer, pumper, eller andre enheter som er utsatt for hard arbeidsbelastning.

Tilstandsdata settes opp med alarmver­dier som trigger vedlikeholdsaktiviteter direkte i vedlikeholdssystemet, gjerne i form av arbeidsordrer. 

Med kobling mot vedlikeholdssystemet sikres oppfølging, samtidig som du får et godt datagrunnlag for å for­valte driften av nøkkelkomponenter. Tilstandsbasert vedlikehold kan bidra til å både senke driftskostnader og øke driftssikkerhet og oppetid.

– Innenfor disse hovedkategoriene skreddersyr vi i stor grad serviceavtale­ne avhengig av utstyr, driftssituasjonen på det enkelte anlegg, og kundens spe­sifikke ønsker, forteller Owe.

Vil du vite mer om hvilke serviceløsninger vi kan tilby deg?
Kontakt Owe Barsten, owe.barsten@skala.no, mobil 928 44 308.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.