Hopp til hovedinnholdet

Norfersk – helt rått!

Norfersk er resultatet av et unikt samarbeide mellom NorgesGruppen og Nortura, og skal forsyne butikkene Meny, Kiwi og Spar med ferske produkter som kjøttdeig, koteletter, biff, fileter og andre kjøttprodukter. Det nye anlegget skal bearbeide 13 millioner kilo kjøtt i året, til en årlig verdi på ca 1 mrd kroner.

Norfersks prosessanlegg på Hærland kombinerer moderne produksjonssystemer, avansert datateknologi og dyktige fagfolk for å levere et best mulig produkt til Norgesgruppens butikker.

Skala har vært sentral leverandør av prosesslinjer og kassehåndteringssystemer, og har samarbeidet tett med Norfersk under utviklingen av anlegget. Mer enn 30 fullastede trailere med utstyr og maskiner ble lastet av foran nyanlegget i løpet av byggeperioden!

Samspill og effektivitet
Produksjonen ved Norfersk omfatter et stort antall produktvarianter, alltid ferske og alltid med sikte på høyest mulig kvalitet. – For oss har derfor fokus vært på omstillingsevne, høy gjennomløpshastighet, produktkvalitet og hygiene når vi planla dette anlegget, forteller driftsjef Thomas Johnsen.

Anlegget består bla av to linjer for kjøtt-/hamburgerdeig, med kapasitet opp til 5 tonn/time. Fire slicelinjer håndterer produkter som koteletter og biffer, og i tillegg finnes avdeling for stykningsdeler og fileter. Distribusjonen foregår i NLP kasser (Norsk Lastbærer Pool), og anlegget som sørger for kassehåndtering og vask har Skala levert i samarbeide med brüel.

– Mye og komplisert teknologi skal spille på lag med mennesker, mener Johnsen. – Å få et mest mulig effektivt samspill mellom de ulike systemene har derfor vært en sentral utfordring for oss og leverandørene som har vært involvert.

Den mennesklige faktor
Til tross for mye og avansert teknikk krever fortsatt naturlige råvarer mennesklig innsats. Det er derfor lagt stor vekt på best mulig ergonomi og gode grensesnitt mellom teknologi og mennesker ved utforming av anlegget.

– Avansert teknologi i en ny bedrift kombinert med mange nyansatte stiller krav til fagkompetanse og lærevillighet hos den enkelte medarbeider, forteller Thomas. – Med fokus på opplæring, og ikke minst en god dialog med dyktige medarbeidere har dette gått bra.

”Helt rått” – og trygg mat 
”Helt rått” har Norfersk som eget slagord, og ikke mange råvarer stiller like høye krav til hygiene som ferskt, rått kjøtt. Det er lagt mye arbeide med på å utforme prosesslinjene slik at hygienen sikres. Her er det mange detaljer å passe på. Å unngå kroker der smuss kan gjemme seg, sikre avrenning ved vask (mest mulig skrå flater) og benytte overflater som er lette å holde ren er viktige stikkord ved planleggingen av anlegget.

På personalsiden er hygienen ivaretatt igjennom konsekvent bruk av soneskiller, gode løsninger for personlig renhold og gjennomført bruk av arbeidstøy og tildekning. På dette området har Skala vært sentral samarbeidspartner, gjennom leveranser av personalgarderober/sluser, utstyr for soneinndeling og vaskemaskiner for kniver og utstyr.

– Den hygieniske standarden på prosesslinjene er meget god, mener Johnsen. – Kombinert med gode systemer når det gjelder renhold av lokaler og linjer, og grundige kontrollrutiner i alle ledd skal vi tilby helt trygg mat!

Høyt automatiserte prosesslinjer
Skala har hatt totalansvaret for prosesslinjene som representerer noe av den mest moderne teknologien som er tilgjengelig i dag. Det produseres etter ordre, og avansert prosesstyring kreves for å sikre at rett produkt finner veien fra råvarelager til riktig kasse.

De to kjøttdeiglinjene starter opp der råvarene ankommer i ”Big Box” før de går til kvern eller direkte I blander. Kverner og blandere er fra Karl Schnell og kombinerer avanserte styringssystemer med enkel betjening og skånsom produkthåndtering.

Fra standardiseringslinje går kjøttdeigen automatisk til vakuumfyller, kontrollveiing, etikettering og gruppering i NLP kasser, som stables før de transporteres via heis til distribusjonslageret høyere opp i anlegget. Hele produksjonsprosessen foregår helautomatisk uten manuell håndtering. Slicelinjene starter med skallfrysing av nedkjølt kjøtt for å sikre redusert svinn og kvalitet på det ferdig slicede produktet. Etter slicing kan produktene legges automatisk eller manuelt i skål. Herfra går produktene igjennom samme gruppering/kassehåndteringprosess som i kjøttdeiglinjene.

I tillegg til disse to linjene er det en manuell avdeling for biffer, fileter mm. Her har Skala stått for leveransene av skjærebord i tillegg til personlig verneutstyr, kniver og stål, samt rengjøringsutstyr.

Kassehåndtering og kassevask fra brüel
Det fullautomatiske håndteringsanlegget er levert av brüel og har en kapasitet på 4500 kasser i timen, og hele systemet strekker seg over 3 etasjer. Anlegget hos Norfersk er det første av sitt slag til å håndtere den nye typen NLP bøylekasser.

Etter depalletering avstables kassene og føres via transportører til 5 automatiske pakkelinjer. Ved de manuelle pakkestasjonene ompakkes produkter fra andre Nortura produksjonssteder fra ”Gilde” kasser til NLP-kasser. Ved de fullautomatiske pakkelinjene foregår pakkingen via pakkemaskiner.

Etter fylling etiketteres, veies og scannes kassene før bøylene slås opp og kassene kan stables. Alle kasser kjører så via elevatorer til 5. etasje, hvorfra all videre distribusjon skjer.

Oppstart og videre vekst
– Fokus har helt klart vært på trygg mat, produktkvalitet og leveringssikkerhet ved oppstart av anlegget, forteller Thomas Johnsen. – Vi kan glede oss over mange positive tilbakemeldinger fra kundene så langt. Dette gjør oss trygge på at vi er på rett vei, og at vi har et konsept markedet setter pris på. I samarbeide med kjedene vil vi også arbeide aktivt med å utvikle nye produktkonsepter som skal danne grunnlaget for videre suksess og utvikling!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.