Hopp til hovedinnholdet

Lønnsomme og bærekraftige teknologivalg

Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i fiskeri- og havbruksnæringen. Det aller meste av sekundært råstoff blir utnyttet på en god måte - likevel er det et stort potensial for å øke utnyttelsesgraden. 

Allerede i dag bidrar restråstoff betydelig til verdiskapingen i fiskeri- og havbruksnæringen, og det er mange bedrifter i næringen som har økt fokus på restråstoffutnyttelse. Vi i Skala ønsker å bidra med lønnsomme forretningsmodeller til allerede etablerte verdikjeder innen sjø- og landbasert oppdrett (både nasjonalt og internasjonalt), som gjør at vi kan utnytte hele fisken. I riktig utformede prosessanlegg kan disse ressursene beholde sine unike egenskaper og tjene som høyverdige oljer og verdifullt proteintilskudd både til mennesker og dyr.

Kontakt:

Mob.:

E-post:

Atle Lesund

974 21 688

atle.lesund@skala.no

Vu Hoang Le

948 05 447

vu.hoang.le@skala.no

Kurt Wedø

920 88 484

kurt.wedo@skala.no

Bror Normann

915 49 263

bror.normann@skala.no

Kompakte fôrfabrikker

Fiskefôr har blitt industri og stadig flere aktører ser også lønnsomheten ved å produsere sitt eget fôr til bruk i egen oppdrettsproduksjon. Vår teknologi bygger på egenutviklede komponenter montert i kompakte «skid» løsninger for montasje på industrigulv, eller i container.

RAS-systemer - Fisk & Reker

Markedet for resirkuleringsanlegg (RAS) for oppdrett av fisk og reker på land har vært hett de seneste årene. Skala kan tilby forprosjekt, som en spesialist rådgivningstjeneste, i forbindelse med RAS evaluering for det aktuelle innlandsbaserte oppdrettsanlegget. Du vil da få en solid plattform for igangsetting av det aktuelle prosjektet. Skala, gjennom sin partnerstruktur, leverer nøkkelferdige løsninger (Turn Key) for innlandsbaserte oppdrettsanlegg.

Slamhåndtering

Vi har valgt å gå flere veier i forbindelse med håndtering av avfallsproblemer knyttet til landbasert oppdrett. Vi ivaretar myndighetens krav og våre løsninger er kompakte med lavt energiforbruket og ingen utslipp til luft. Biogassanlegg er også løsning som tilbys.

Hydrolyseanlegg

Skala tilbyr teknologi som omdanner restråstoff til høyverdige produkter. Med utgangspunkt i det råstoffet du allerede har tilgjengelig, kan vi tilby løsninger for videre behandling av råstoffet til ferdige emballerte produkter i form av ekstrakter, pulver og pellets.

Sloanlegg

Vår innstegsmodell for utvinning av fiskeolje fra slo. Rimelig og kompakt løsning, montert på SKID.  «Turn Key» løsning for umiddelbar oppstart, unngår lang oppkopling og igangkjøring. Smarte automasjonsløsninger.

Bærekraftige fiskekasser

Emballasjen som bekjemper global oppvarming og sjøforurensning.

Revolusjonering av lastbærere til fiskeindustrien:

- EcoFishBox er en vanntett bølgepapp boks laget av fornybar tre fiber. Det er et lavkarbon alternativ til tidligere brukt plastemballasje til fisketransport. Den fiberbaserte emballasjen er fullt resirkulerbar, og det bidrar til å spare både natur og kostnader. Ta kontakt med Skala og ta et valg som kan ha en direkte effekt på miljøet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.