Hopp til hovedinnholdet

Innlandsbasert oppdrett – nytt og spennende forretningsområde for Skala

Verden trenger økte mengder mat, og da gjelder det å tenke bærekraftig. Oppdrettslaks på land er nå en realitet, og her skal Skala sitte i førersete.

Innlandsbasert oppdrett av laks er et spennende forretningsområde som Skala satser på. I første omgang kan vi tilby forprosjekt som en spesialist rådgivningstjeneste. I forbindelse med RAS evaluering for det aktuelle anlegget vil dette være en solid plattform for igangsetting av det aktuelle prosjektet.

– Vi er nå i startgropen på flere prosjekter gjeldene innlandsbaserte oppdrettsanlegg på land. Det som er interessant med disse anleggene er at de ikke behøver sjøvann, forteller salgssjef Protein & Fôr, Atle Lesund.

Anlegg uten sjøvann

Innlandsbasert fiskeoppdrett er mye mer enn RAS. Skala, gjennom sin partnerstruktur, leverer komplette løsninger for denne typen foretak.

- Både oppstrøms og nedstrøms delen er strategisk viktig for oss, sier Lesund.

Skala har også, via vår partnerstruktur, mulighet til å være med å finansierer prosessanlegg for sekundære råvarer, komplette landbaserte oppdrettsanlegg, eller bare opp- og nedstrømsdelen, hver for seg. Dette viser seg å være svært interessant for investorer som ønsker å etablere seg i dette nye markedet. Denne modellen er også aktuell for landeiere, for eksempel, kommuner som ønsker en slik industri etablert innen sine grenser. Subsidier og støtteordninger av solid karakter trekkes frem som insitament for etablering.

- Oppdrettsbransjen ser en økende avstand mellom tilbud og etterspørsel av fiskeprodukter. I løpet av kort tid vil landbasert oppdrett være en verdsatt aktør i forbindelse med å forsyne prosesseringsindustrien med råvarer, mener Lesund.

Teknologien rundt landbasert fiskeoppdrett beveger seg mot å bli en komplett prosessindustri med et løsningsorientert fagmiljø, som kombinerer matteknikk, prosessteknikk og automatiseringskompetanse. Våre automasjonsløsninger er basert på næringsmiddelstandard med høyt fokus på bakteriekontroll.

Nye interessenter vil inn

Lesund kan også fortelle at det er betydelige interessenter som er i ferd med å etablere et alternativt synsett når det gjelder denne utviklingen, sammenlignet med hva den sjøbaserte, tradisjonelle næringen har hevdet tidligere. I den forbindelse er det interessant å registrere at svenske investorer, finansinstitusjoner og industriaktører møtes til første «Future Industry Forum» i Karlstad 14. – 15. mars 2019 hvor temaet er «Fiskeoppdrett på land». Skala vil selvfølgelig være representert på dette meget spennende arrangementet som er et initiativ fra «Business Värmland» sin side. Dette er et lukket forum med spesialinviterte gjester, hvor fokus er å indentifisere fremtidige industrielle trender og muligheter innen innlandsbasert oppdrett.

Sekundære råvarer – nye verdikjeder

Skala ønsker å bidra med lønnsomme forretningsmodeller til allerede etablerte verdikjeder innen sjø- og landbasert oppdrett, som gjør at vi kan utnytte hele fisken. I riktig utformede prosessanlegg kan disse ressursene beholde sine unike egenskaper og tjene som høyverdige oljer og verdifullt proteintilskudd både til mennesker og dyr. Skala ønsker å bidra til et bærekraftig fiske.

Skala mener at oppdrettere ikke utnytter restråstoffet godt nok i dagens drift. Etter å ha snakket med mange aktører som sitter på høyverdig, ferskt restråstoff, har Skala utviklet en ny prosessløsning for produksjon av protein, mel og olje, basert på restråstoff fra fisk og andre marine arter.

- Vår teknologi bygger på egenutviklede komponenter, som koagulator og hydrolysetank, montert i kompakte «skid» løsninger for montasje på industrigulv, eller for drift i container. Her vil også Skala kunne bidra med drift av anlegg, finansiering og kundetilpassede løsninger. Vi har også mulighet til å kjøpe både olje og protein fra våre kunders fabrikker. Sett under ett, vil dette lette beslutningen for eieren av råstoffet om å utvikle en sekundær verdikjede, avslutter Lesund.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.