Hopp til hovedinnholdet

Et krilleventyr

Ved Universitetet i Ås, ble det i 2005 klekket en idé, som ble kilden til et av Skalas hittil største prosjekter. 

Biomassen til antartisk krill er anslått til å utgjøre ca 500 millioner tonn – langt mer enn vekten av alle mennesker på jorden! Dette gjør krill til den potensielt største proteinkilden for en voksende verdensbefolkning. Til sammenligning er den samlede avkastningen fra alle verdens fiskerier ca. 100 millioner tonn per år. Selv om man tar de mest optimistiske spådommer og anslag med en viss klype salt, er det klart at det ligger store muligheter i å utnytte den enorme proteinkilden som krill utgjør! 

Ålesund-selskapet Krill Seaproducts AS ble etablert med dette for øyet, og var et av de første norske selskapene som fikk konsesjon på fangst av krill i sørishavet. Når selskapet begynte å arbeide med satsingen på krill valgte de å kontakte forskningsmiljøet på UMB Ås (Universitet for Miljø og Biovitenskap). Her kom de i kontakt med APC (Aquaculture Protein Center), som er et senter (Center of Exellence) for proteinforskning i Norge. APC var en sentral samarbeidspartner for Krill Seaproducts når nye produkter og produksjonsmetoder basert på krill ble utviklet. 

Et prosessanlegg i sørishavet
Etter hvert oppsto behovet for en samarbeidspartner som kunne designe fullskala prosessanlegg for de produksjonsprosessene som ble utviklet i forskningsmiljøet. At valget falt på Skala skyldes blant annet at vi kunne tilby unik spisskompetanse både innen næringsmiddelteknologi og fôrteknologi. Vårt engineeringmiljø og vår erfaring med komplekse prosjekter hadde også betydning for valget. Dermed var dette prosjektet et veldig godt eksempel på  mulighetene som Skalas tverrfaglige kompetanse gir!

Krill er en råvare som inneholder stor andel olje og et høyt proteinkonsentrat, og for å utnytte denne ressursen må den prosesseres umiddelbart – men det er langt til nærmeste prosessanlegg i Antarktis. Mulighetene var få, og analysen viste at eneste løsning var  prosessering om bord og slik fødtes idéen om å lage et fullskala prosessanlegg for produksjon av omega3-olje og fiskemel om bord i et skip. 

Med idéen i hånden, startet søket etter et egnet skip for en fabrikk for ferdsel i Arktis, og valget falt et 132 meter langt tidligere containerskip som ble bygget om for krillfangst og -foredling. Det er barske forhold i Antarktis – skipet er derfor modifisert for å kunne operere under krevende klima- og isforhold, langt fra «sivilisasjonen» og normale støttesystemer. 

I prinsippet ble det bygget et komplett fabrikkanlegg av betydelige dimensjoner på Thorshøvdi. Totalt veide prosessanlegget ca 650 tonn og er levert med 60 contaiere/trailere fra en rekke land og leverandører.

Kjent teknologi i nye kombinasjoner
Krill utgjør et spennende råstoff, proteinrikt og med høyt innhold av Omega 3 fettsyrer og antioksidanter. Også skallet inneholder mange stoffer, interessante bla for farmasi-industrien. Samtidig har krill den egenskapen at den fort brytes ned etter den er brakt ombord – rask videreforedling umiddelbart etter fangst er derfor nødvendig. Vi snakker med andre ord om et råstoff som kan benyttes som næringsmiddel, til fiskefôr og som ingrediens i farmasøytisk produksjon. Sluttproduktet etter bearbeiding kan være i form av pellets, mel, oljer og ulike ekstrakter. Prosessanlegget på Thorshøvdi besto av tre produksjonslinjer – to for behandling av krillkjøttet og en for behandling av skall/kitin. I tillegg skal det utvinnes krillolje og ulike konsentrater.

Problemer med fangsten
Når båten ble satt i drift viste det seg at valget av fangstredskaper skapte store problemer. Men når råstoffet først kom om bord fungerte produksjonslinjene godt. Problemene med fangsten gjorde imidlertid at båten måtte skifte eier. 

I dag eies båten av Aker Biomarine som har gjort justeringer med nye fangstmetoder og pga råvareprisene på verdensmarkedet har de forenklet og fokusert produksjonen på omega 3. De har nå etablert merkevaren Krill med stor suksess på verdensmarkedet.

Klikk her for å lese mer om vårt prosessutstyr for fiskeindustrien!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.