Hopp til hovedinnholdet

Å investere i operatøreffektivitet betaler seg

Operatøren sitter nærmest produksjonen og utøver konstant valg som direkte påvirker variabel produksjonskostnad og produktkvalitet. Operatøren har derfor en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon. Å investere i operatøreffektivitet betaler seg derfor raskt tilbake.

Rettede endringer i bedriftens industriell IT- og administrative system kan gi stor gevinst, men kan motsatt være et stort kostnadssluk og synes uoverkommelig hvis perspektivet på - og formålet med investeringen er uklar eller for snever. Det er derfor vesentlig å klargjøre hvilke drivere som er absolutte for valg av fremtidige støtteverktøy, systemløsninger- og arbeidsmetodikk. 

Grunnleggende drivere som: robusthet, stabilitet, standardisering og interopabilitet mellom systemlagene og sidestilte system er de facto standard. Men en kritisk driver som bør stå øverst på listen i en effektiviseringsprosess er involvering av menneskene i organisasjonen. 

Hvis alle disipliner i hele organisasjon får ansvar for å bidra til effektiv produksjon ut i fra sitt ståsted, er suksess i omstillingen garantert. Dette krever nettopp involvering av alle disipliner. Når det vises tydelig at alles bidrag er viktig - skapes eierskap og engasjement. Det er også svært viktig å klargjøre hvilke konkrete mål (KPIer) bedriften har, hvordan disse måles/beregnes og rapporteres.

Målene kan være reduksjon av- og kontroll på kostnader innen kategoriene: utslipp, svinn, andre miljøfaktorer og produksjonskostnader generelt.

Heidi Moseng, Seksjonsleder automasjon: Vi har sett hvor viktig interaksjonen mellom operatøren og omgivelsene er for at de riktige valgene gjøres. 

Operatørens kritiske rolle i effektiv produksjon 
Det er ikke bare ledelsen som utøver jobben sin bedre når KPIer og kvantifiserbare resultater blir et viktig fokus i jobbhverdagen. Operatøren sitter nærmest produksjonen og utøver konstant valg som gir direkte konsekvens på variabel produksjonskostnad og produktkvalitet. Operatøren har en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon. Å investere i operatøreffektivitet betaler seg derfor raskt tilbake.

Hvordan tilrettelegge operatørens arbeidsmiiljø slik at dette best mulig støtter operatøren i å ta kvalitetssikrede valg?

Blant annet ved å tilrettelegge omgivelsene i kontrollrommet slik at det totale miljøet operatøren er en del av støtter operatørens arbeidsoppgaver. Buz words som «Situation Awareness» og «Human Factors» er sentrale i dette – realisert i fysisk arbeidsmiljø og operatørens beslutningsstøtteverktøy.

Et ideelt fysisk arbeidsmiljø vil hensynta «Human Factors» i vid forstand ved å støtte skjerming fra ulik type støy, konsentrasjon rundt viktige arbeidsoppgaver og «Situation Awareness» rundt produksjonens tilstand og hendelser. Dette gjøres eksempelvis via regulering av lysforhold, visualisering av unntakstilstander i romløsningen, sikre luftkvalitet og temperatur, tilrettelegge en god ergonomisk møblering, ideell plassering og konfigurasjon av skjermløsninger. I det store og det hele gi operatøren optimal støtte til å ta riktige beslutninger på kortest mulig tid.

Fremtidens operatørstøttesystem
«Situation Awareness» og «Human Factors» kan også med stor gevinst bygges inn i operatørstøttesystemet/HMIet. Og nettopp her finnes mange, spennende muligheter for å «spille operatørene gode». Dette legger vi stor vekt på når vi utvikler egne HMI løsninger for ulike bransjer, som i utviklingen av Skala LTLine - vårt eget prosesstyringssystem for matindustrien.

Målet er et  HMI som til enhver tid gir operatøren full oversikt over produksjonens tilstand, som gir en intuitiv fornemmelse av produksjonsbalansen, helsetilstanden og neste steg, og som setter nåtilstand i rett (gjerne visuell) kontekst, mao – er bygget på god «Situation Awareness». 

Operatøren vil i et slikt system raskt kunne identifisere avvik (oversiktlighet og bevisst fargevalg), direkte følge denne til tilrettelagt feilsøkingsverktøy for den spesifikke hendelsen, og dette umiddelbart når situasjonen oppstår.

Forbruk, tap og kostnader i form av Statusfelt med essensielle KPIer er «sentralt» plassert i skjermbildet slik at operatøren alltid følger med på disse. KPIene er relatert til grenseverdier og mål. Operatøren vil med dette i sanntid få et forhold til måloppnåelser og forbedringer, samt en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon.

En mer spennende operatørhverdag
Ethvert valg vi mennesker gjør har en kostnad. Dette ser operatøren i sanntid i statusfeltene. Og nettopp her ligger en unik mulighet til å tiltrekke seg den beste, konkurranseorienterte arbeidskraften for å drifte produksjonen optimalt i fremtiden. Den konstante muligheten til å forbedre KPI-resultatet av en produksjonsbatch, og alltid kunne forbedre kostnadsbildet -  vil trigge et sunt, konkurransedrevet operatørmiljø (hvor operatørteamene kan konkurrere med hverandre) bestående av de beste innen den oppvoksende/unge spillgenerasjonen. 

Og når kontrollrommets omgivelser er godt designet og teknologi-smart, med tilrettelagte støtteverktøy integrert, vil også operatøryrket kunne få en ny tid med opphøyet status. Kanskje er dette den viktigste driveren til en konkurransekraftig fremtid?

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.