Hopp til hovedinnholdet

Skala skal bygge Norges første industrielle prosessanlegg for raudåte

PÅ TOMTEN TIL FABRIKKEN: Calanus-direktør Gunnar Rørstad med «grunnsteinen» - koststilskuddet de produserer - sammen med næringsråd i Nordland, Ingelinn Noresjø (KrF), Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo, Kurt Tande i Calanus og adm.dir. i Skala Steinar Spydevold.

4. juni ble grunnsteinen lagt ned på Holmen industriområde i Sortland for det som vil bli Norges første fullskala industrianlegg for bærekraftig utnyttelse av raudåte. Det er Calanus AS som står for denne nysatsingen, og Skala AS er valgt som leverandør og samarbeidspartner for prosessanlegget. Total Bygg og Anlegg AS står for det bygningsmessige.

Byggingen av dette anlegget baserer seg på Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å åpne for kommersiell høsting av raudåte, og markerer en ny fase for Calanus, som i flere år har arbeidet med dette for øyet.

- Denne satsingen baserer seg på den kunnskapen vi har bygget opp når det gjelder bærekraftig høsting av denne ressursen, og det markedspotensialet vi har avdekket for produktene våre, forteller administrerende direktør i Calanus AS, Gunnar Rørstad.

Grønn prosessteknologi til blå næring

Adm.dir. Steinar Spydevold i Skala

Skala AS har vært ledende leverandør av automasjons- og prosessteknologi til norsk matindustri i mer enn 80 år og har tatt denne kompetansen med seg til marin sektor.

- Vi ser at marin næring i økende grad etterspør den kunnskapen vi kan tilby innenfor næringsmiddelteknologi og -prosesser, hygienisk produksjon og prosessautomasjon, forteller Skalas administrerende direktør, Steinar Spydevold. - Det som tidligere ble sett på som biprodukter blir i økende grad sett på som verdifullt råstoff for høyverdige sluttprodukter. Vi ser også at akvakulturindustrien etterspør mer bærekraftige proteinkilder enn raps, soya og fiskeprotein til fiskefôr. Dette har vært bakgrunnen for en målrettet satsing mot denne industrien, hvor vi de siste årene har bygge opp et dedikert fagmiljø som arbeider bare med dette. 

Langsiktig samarbeidsprosess

Anlegget som Skala skal levere, skal prosessere raudåta ved hjelp av hydrolyse, hvor sluttproduktet blir høyverdige omega-3 oljer for humant konsum, og en rekke andre spesialprodukter for bla akvakulturindustrien. Totalt vi anlegget på Sortland ha en kapasitet på 7000 tonn og ha en total investeringsramme på 170 mill.

- Planleggingen av dette prosessanlegget har bokstavelig talt pågått i flere år, forteller Atle Lesund, leder for avdeling Protein og fôr i Skala. - Gjennom sin prosessutvikling og pilotproduksjon har Calanus bygget opp stor spesialkunnskap om dette unike råstoffet, og Skala har bidratt med sin omfattende prosesstekniske kompetanse. Dette har vært en spennende og lærerik prosess for begge parter, og resultatet vil bli et moderne industrielt prosessanlegg for et høyverdig råstoff med mange markedsmuligheter. 

Starten på et norsk industrieventyr?

Krill vs. raudåte. Raudåten er kun noen millimeter stor.

Krill vs. raudåte. Raudåten er kun noen millimeter stor.

Planlagt produksjonsstart for anlegget blir tidlig i 2021.  - Vi går nå inn i en ny spennende fase hvor vi tar sikte på bærekraftig industriell utnyttelse av raudåte, mener Gunnar Rørstad. - Vi er overbevist om mulighetene for dette råstoffet, og er trygg på at den grundige planleggingsprosessen vi har hatt med Skala vil resultere i et moderne prosessanlegg og nye markedsmuligheter.  Calanus – eller raudåte er bare noen millimeter stor, men representer mye større biomasse enn all fisk Norge i dag henter opp av havet. Forsiktig utnyttet kan dette råstoffet bety nye og spennende muligheter både regionalt og for næringen!

- Vi er allerede i gang med detaljprosjekteringen, forteller Lesund.  Dette er en av våre største satsinger innen marin sektor hittil, og vi gleder oss til å vise mer av hva vi kan tilby denne næringen!

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.