Hopp til hovedinnholdet

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I lys av dette er norske virksomheter forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi skal etterleve internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidstakerrettigheter, som følger av blant annet FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Dette inkluderer organisasjonsfrihet og anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger, avskaffelse av alle former for tvangsarbeid og barnearbeid.

Vi skal foreta aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette innebærer også at virksomheten ikke skal medvirke til brudd på disse rettighetene i vår verdikjede.

Virksomhetsstyring

Det er nedfelt i Skalas styrende dokumentasjon at vi plikter å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede. Det være seg utlån, investeringer eller innkjøp. Under finner du lenker til sentrale styrende dokument som beskriver hvordan vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede.

Skalas etiske retningslinjer

Supplier Code of Conduct

Leverandøroppfølging

Skala ønsker å bidra aktivt til et ansvarlig næringsliv og stiller krav til våre leverandører i form av en Supplier Code of Conduct (SCoC) som alle leverandører må signere eller bekrefte. Aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører er viktig for å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden vår.

Innkjøpsprosessen og risikovurderinger av leverandører er en del av arbeidet med menneskerettigheter. Skala er klar over at det finnes risikoprodukter hvor uregelmessigheter kan forekomme og det pågående arbeidet med risikokartlegging og leverandørevaluering.

En av de største risikoene for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i Skandinavia er knyttet til utilstrekkelig oppfølinger og kontroll av underentreprenører og annet innleid personell. Kvalitet i ansettelsesavtaler, lønnsvilkår, kompetanse og arbeidsmiljøvilkår er derfor viktige fokusområder som Skala som oppdragsgiver skal påse at etterleves fullt ut og til enhver tid.

Har du spørsmål om Skalas arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven?

Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven, kan du sende en e-post til en av kontaktpersonene under. Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

Kontaktinformasjon

Skala AS: Hege Mikalsen (driftsutstyr) og Mayolo Ramón (prosjekter)

Skala Robotech AS: Atle Bergill

Skala Fabrikk AS: Geir Bergh

Forberg International AS: Steinar Jørgensen

Våre etiske retningslinjer bygger opp under Skala sin visjon, vårt formål og våre verdier.

Skala AS and its affiliates are committed to conducting business in a humanitarianly, socially, and environmentally responsible manner. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.