Hopp til hovedinnholdet

TINE Tunga: Ny CIP-vaskestasjon med store energigevinster

Den nye vaskestasjonen består bl.a. av 9 tanker, et stort ventilbatteri og 3 varmevekslere, samt instrumentering og automasjon med LTLine.

Skala har installert en ny vaskestasjon til TINE Meieriet Tunga, hvor nye løsninger skal gi en energibesparelse på 1,5 Gwh i forhold til tradisjonell CIP løsning. Dette tilsvarer forbruket til ca. 60 eneboliger*!

– Vask er en sentral og meget energikrevende del av produksjonssyklusen på ethvert meieri, forteller prosjektleder hos TINE Tunge Laila Gulla.

– Når vi startet planleggingen av nytt CIP-vaskeanlegg var det derfor viktig å se på hvilke energibesparelser som var mulig å realisere.

Mot enda mer bærekraftig produksjon

Det nye CIP-anlegget er en del av en mer omfattende plan hvor TINE Tunga tar sikte på et enda mindre ”miljøavtrykk” i form av lavere utslipp og redusert forbruk av vann, vaskemiddel og energi.

Stasjonen skal ta vare på så mye energi som mulig ved å hente ut energien fra spillvann og siste del av vaskefasen. Med en temperaturstyrt utskylling samles det varme vannet som normalt blir stående igjen i rørnettet og skyves tilbake til vaskestasjonen. Den styrte nedkjølingen sparer ikke bare energi, men gjør også at produksjonsutstyret raskere kan tas i bruk igjen etter endt vask.

– Denne løsningen betyr at vasken vil kjøres på en helt ny måte, noe som på enkelte punkter utfordrer TINEs tekniske standard når det gjelder CIP-vask, forteller Oddgeir Schei, avdelingsleder TINE Tunga.

Automatisert med Skala LTLine

Den nye CIP-stasjonen er automatisert med Skala LTLine – et prosesstyringssystem som er bygget opp av programobjekter med gode, kvalitetssikrede parametersett for styring og regulering av ulike prosesser i matindustrien. Operatøreffektivitet og prosessoptimering har stått helt sentralt i utviklingen av Skala LTLine, og med denne løsningen får man en stor porsjon med kompetanse og erfaring ”innebygget” fra alle CIP anleggene Skala har levert gjennom tidene.

Ved TINE Tunga vil de også benytte LTLine CIP Optimize, en tilleggsmodul som er utviklet spesielt for optimalisering av CIP-prosesser. Denne genererer logger og rapporterer fra relevante data kontinuerlig, og bygger et omfattende datagrunnlag som kan benyttes til å optimalisere kvaliteten og effektiviteten på vaskeprosessen.

Godt forprosjekt = godt prosjekt

– Gjennomføringen av dette prosjektet har vi en svært positiv oppfatning av. Grunnlaget lå allerede i et godt gjennomarbeidet forprosjekt. Selve gjennomføringen har vært svært ryddig organisert. En annen viktig faktor er at Skalas faste montasjeleder på prosjektet, Michael Schroll har sørget for kontinuitet og god fremdrift under hele montasjeperioden av prosjektet, forteller Gulla.

Både Skalas montasjeleder Michael Schroll og prosjektleder Leif Håkon Jensen er svært fornøyd med samarbeidet de har hatt med meieriets fagfolk.

– Vi har opplevd dette som et godt arbeidsfellesskap hvor alle har hatt det samme målet om å lykkes. Jeg er overbevist om at dette er med på å sikre bedre løsninger, samtidig som alle parter utvikler en kompetanse som blir svært nyttig i driftsfasen, mener Jensen.

3-D design ”på millimeteren”

Den nye vaskestasjonen består bl.a. av 9 tanker, et stort ventilbatteri og 3 varmevekslere, samt instrumentering og automasjon med LTLine. Store komponenter og svært krevende plassforhold har gjort omfattende 3-D modellering og konstruksjon til en forutsetning. Morten Lernes fra Skala har stått for 3-D modellering og utforming av det som til slutt ble underlaget for montasjen

– Det ville neppe vært mulig å gjennomføre dette prosjektet på en effektiv måte uten det omfattende forarbeidet vi gjorde med 3-D modellering, understreker Schroll.

– Her har det bokstavelig vært snakk om ”millimeterepresisjon”. Ved å gjøre mye ”prøving og feiling” virtuelt, unngår du mange uforutsette problemer når mange og tunge komponenter skal på plass. Og du får en løsning hvor plasseringen av komponenter og rørgater blir optimalisert.

 

*) kommunekraft.no/Sentrale-begreper/KWh-GWh-og-TWh: GWh - En gigawattime er nok energi til et byggefelt på omtrent 40 bolighus.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.