Hopp til hovedinnholdet

Clean-in-place (CIP)

Hva gjør din bedrift for å sikre hygienisk og bærekraftig produksjon? Hvordan bevarer dere mattryggheten?

Næringsmiddelindustrien er pålagt å redusere sin påvirkning på lokalmiljøet og redusere sitt bidrag til karbonutslipp. Mange av dagens CIP-systemer bruker store mengder energi, vann og rengjøringskjemikalier og genererer store volumer til avløp som krever kostbar behandling i renseanlegg. Å redusere ressursene som brukes av CIP-systemer er en nøkkelutfordring og å finne den gode balansen kan være en utfordring.

En optimalisert CIP-prosess sikrer ikke bare mattrygghet, men gir også verdifulle besparelser gjennom bevaring av vann, energi, kjemikalier og tilgjengelig produksjonstid. Optimalisert prosessdesign, mekaniske komponenter og automatiseringsløsninger gjør CIP kostnadseffektivt.

Skala AS sin prosesskompetanse gjør oss i stand til å utvikle lønnsomme løsninger der det tas vare på og gjenvinnes så mye grenseprodukt, vaskemiddel og energi som mulig, uten at gå på kompromiss med produktsikkerhet og -kvalitet.

Vi tilbyr:

Skreddersydde eller modulbaserte vaskestasjoner: Individuelle prosessenheter kan isoleres og rengjøres uavhengig uten å påvirke produksjonen i andre områder, noe som muliggjør kontinuerlig 24-timers produksjon. Høyrisikoaktiviteter reduseres, som for eksempel demontering av rør som kan være under trykk eller inneholde rengjøringskjemikalier. Gjenvinning av vaskemiddel, produktrester og vann er sentrale aspekter i våre løsninger.

Vi kan hjelpe deg enten du ønsker en enkel modulbasert løsning for et begrenset prosessavsnitt, eller skreddersydde løsninger for hele produksjonsanlegget. Oppgradering eller nybygg: Skala kan bistå både med oppgradering av eksisterende, nedslitte CIP-stasjoner (og riving av det gamle) samt designe løsninger til nye anlegg – i alle tilfeller med fokus på redusert ressursforbruk og økt bærekraft.

Automatisering og optimalisering av vaskestasjoner: Riktig styring og parametersetting er helt vesentlig for vaskekvalitet og økonomi. Skalas eget LTLine CIP Optimize, gir deg mulighet til å kontinuerlig overvåke forbruk og innsatsfaktorer.  Beslutningsstøtte for de optimale vaskevalgene er innebygget. Med LTLine genereres rapporterer og kostnadsoversikt fra vaskesekvensene. Du får i tillegg et omfattende historisk materiale som kan benyttes til å videre analyse av forløp samt sikre kvaliteten og effektiviteten på vaskeprosessen. Vårt fokus er energioptimalisering, reduksjon av innsatsfaktorer og reduksjon av CIP-tid. Dette gir deg lavere CIP- og energikostnader og ikke minst økt produktivitet! Med Skala CIP Optimize gir vi deg et vesentlig bidrag til anleggets bærekraftige utvikling.

Komponenter og annet utstyr: Riktig og effektiv konfigurert rengjørings-, pumpe- og oppvarmingsutstyr er nødvendig for å rengjøre alle overflater effektivt. I samarbeide med bl.a. Alfa Laval kan vi tilby et bredt spekter av utstyr og komponenter som omfatter vasketurbiner, ventiler, platevarmevekslere, pumper, vaskedyser og – kuler, samt til vaskeanlegg. I tillegg tilbyr vi kontinuerlig service av alle komponenter for optimal drift over tid.

Optimalisering kjemi: Vi samarbeider med Kiilto Clean om å finne riktig kjemi for din CIP-prosess. Kiilto Clean er en finsk leverandør som i over 100 år har utviklet, produsert og solgt kjemiske løsninger til industrien.

Frittstående og flyttbar vaskestasjon for mindre prosessanlegg, maskiner, slanger, pumper og lignende utstyr. En løsning for mindre prosessanlegg og komponenter som ikke kan kobles til større CIP anlegg.

Mer informasjon

Jørgen Jarvaag

Mobil: 950 52 955

E-post: jorgen.jarvaag@skala.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.